SF Laivue

3wEclJV

SF Laivue:

 • SF on DCS Finlandin yhteydessä toimiva virtuaalilentolaivue jonka toiminta keskittyy ryhmätoimintaan sekä kansainvälisiin tapahtumiin ja kilpailuihin.
 • SF:n jäsenyys edellyttää suomen kielen taitoa mutta toiminta on kansainvälistä.
 • SF laivueessa ei hyväksytä minkään muotoista huijaamista tai muuta vastaavaa tökeröä käytöstä vaan kiinni jääneet erotetaan pysyvästi. Pidämme huolta maineestamme yhteistyömahdollisuuksien maksimoimiseksi.
 • SF laivueeseen voi liittyä tulemalla SF:n mukana tapahtumaan johon SF osallistuu.

SF Squadron:

 • SF is a virtual squadron operating in conjunction with DCS Finland. SF has  focus on international events and competitions.
 • SF consists of Finnish speaking members but operates on international context.
 • SF has zero tolerance on cheating and other similar bad conduct. Any members caught will get permanently expelled.

Säännöt:

   • Nollatoleranssi huijaamisen suhteen. Kiinnijäämisestä seuraa porttikielto kaikkeen toimintaan.

Toimintaperiaatteet:

   • Toimintaperiaatteiden tarkoitus: Ihmiset tietävät mitä heiltä odotetaan ja mitä he voivat odottaa muilta yhdessä toimittaessa (hommat sujuvat jouhevammin ja vähemmällä draamalla). Tehdä selväksi mistä on kyse sekä uusille, vanhoille että potentiaalisille jäsenille.

   • Vuorovaikutus ja Avoimuus: OpSec huomioidaan mutta muuten pyritään välittämään tietoa, oppaita, tutoriaaleja, ym. eteenpäin avoimesti. Myös perusharjoituksiin saa vapaasti osallistua kaikki halukkaat. Vastavuoroisesti pyritään keräämään tietoa ja oppia ympäriltä mahdollisimman paljon mm. osallistumalla sekä järjestämällä TvT tapahtumia joihin osallistuu korkeatasoisia pelaajia sekä harjoittelemalla muiden porukoiden kanssa. Laivue pyrkii luomaan itselleen ympäristön joka kannustaa ja auttaa sitä kehittymään paremmaksi. Laivueen jäsenet pyrkivät luomaan itselleen ympäristön joka kannustaa ja auttaa heitä kehittymään paremmiksi kannustamalla ja auttamalla muita ympärillään.

   • Vapaus: Toimintaan ei ole pakko joko sitoutua täysillä tai ei ollenkaan vaan mukaan haluavalle tarjottavat mahdollisuudet ja roolit määräytyvät osaamisen sekä yhteisiin ”operaatioihin” osallistumisen mukaan. Käytännössä siis esim. pitää osata yhteiset toimintakuviot jotta voi osallistua toimintaan jossa niitä tarvitaan. Laivue pyrkii antamaan mahdollisuuden ihmisille osallistua toimintaan ja kehittää omaa osaamistaan heille sopivalla tavalla.

   • Rehellisyys: Maineen voi menettää vain kerran ja yhden jäsenen törttöily heijastuu kaikkiin.

   • Kehityshakuisuus: Parhaaksi ei synnytä vaan se vaatii työtä ja jatkuvaa kehitystä. Sekä yksilöt että laivue pyrkivät kehittämään osaamistaan ja toimintaansa laivueen tavoitteiden toteuttamiseksi.

   • Keskinäinen kunnioitus, tasa-arvo: Hyvä ilmapiiri on toiminnan jatkuvuuden ja siihen osallistumisen mielekkyyden perusedellytys.

   • Johtajuus, tiimityö: Tiimin on oltava enemmän kuin osiensa summa jotta sillä on mitään merkitystä. Tämä edellyttää jonkinlaista koordinaatiota eli toisin sanoen johtamista. Johtajien tarkoituksena on kouluttaa, valmentaa, koordinoida, inspiroida ja huomioida yksilöt. Johtajien tulee olla sekä luotettavia että asiansa osaavia. Toinen tiimityön kulmakivi on itseohjautuvuus jossa ihmiset keskenään sopivat mitä tehdään ja tekevät mitä sovittiin.

   • Matala kynnys tulla mukaan: Harjoituksiin toivotaan tulevan kaikkien TvT pelaamisesta kiinnostuneiden. Kuitenkin ikäraja 15 vuotta.

   • Fokus: Eri linjojen (A2A, A2G, kopterit, WW2, jne.) toimintaa keskitetään tiettyihin konetyyppeihin ja toimintatyyleihin osaamisen tehostamiseksi. Taktiikan suhteen keskitytään länsimaiseen (ts. NATO / amerikkalaiseen / suomalaiseen) taktiikkaan. Konetyyppien osalta keskitytään ennen kaikkea Suomen Ilmavoimien kalustoon sekä muuhun eri linjojen kannalta relevanttiin kalustoon (F-15C, A-10C, Su-25T, Hawk, Mig-21BIS, Ka-50, P-51D, Bf-109K-4) kuitenkin niin että laivueella on monipuolinen ja joustava toimintakyky kaikenlaisten tilanteiden/skenaarioiden varalle. (A2A-, A2G-, kopteritoiminta, JTAC/AWACS/GCI/ATC)

Tämän hetken tavoitteet:

  • Kerätä lisää aktiivisia jäseniä toiminnan laajentamiseksi
  • Viikottaiset harjoitukset ja ilmataistelu teorialuentojen järjestäminen (tarpeen mukaan)
  • Kouluttajien kouluttaminen
  • Johtajien kouluttaminen
  • Vakioitujen toimintamenetelmien kehittäminen, dokumentointi ja harjoittelu
  • TvT skenaariopeleihin osallistuminen
  • TvT kilpailuihin osallistuminen
  • TvT tapahtuman järjestäminen